Software

Pecunia Treasury & Finance werkt exclusief samen met een software leverancier op het gebied van treasury management software. Deze software biedt zowel een oplossing voor treasury & financieel management als aansluiting op de operationele business en de boekhouding. Verder is de software bankonafhankelijk en makkelijk en snel te implementeren. De software biedt onder andere functionaliteiten aan op volgende gebieden:

  • Cash Management: bank onafhankelijke cash pooling, minimalisering van overtollig cash en financieringskosten, optimalisering van werkkapitaal.
  • Risico Management: FX, Krediet, financierings- en renterisicomanagement met de mogelijkheid de software als dealstation te gebruiken.
  • In-House-Bank: minimaliseren van bankafhankelijkheid en bankkosten door interne rekeningen.
  • Analyse: integreerde modellen om financiĆ«le producten te analyseren en te waarderen tegen actuele marktwaarde en fair value. Hedge accounting en deal effectiveness en audit trail.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze software bij uw organisatie? Neem dan contact met ons op.